French Arabic English Persian
 
المپیک 1948
المپیک 1948
المپیک 1952
المپیک 1952
المپیک 1956
المپیک 1956
المپیک 1960
المپیک 1960
المپیک 1964
المپیک 1964
المپیک 1968
المپیک 1968
المپیک 1972
المپیک 1972
المپیک 1976
المپیک 1976
المپیک 1988
المپیک 1988
المپیک 1992
المپیک 1992
المپیک 1996
المپیک 1996
المپیک 2000
المپیک 2000
المپیک 2004
المپیک 2004
المپیک 2008
المپیک 2008
المپیک 2012
المپیک 2012

ششمین دوره بازیهای المپیک، 1916 برلین

 
 
ششمین دوره بازیهای المپیک، 1916 برلین

در طی برگزاری اجلاس کمیتۀ بین المللی المپیک در سال 1912، با توجه به این که آلمان ها داوطلب میزبانی برگزاری دوره ششم بودند، این دوره از بازیها به شهر برلین آلمان واگذار شد.

در ژوئن سال 1914 به مناسبت بیستمین سال تأسیس کمیتۀ بین المللی المپیک، جشنواره ای در پاریس برگزار شد که طی آن، کوبرتن پرچمی را که 5 حلقل المپیک در آن نقش بسته بود،به عنوان نشانۀ رسمی المپیک ارائه داد. از آن پس، این پنج حلقه نشانۀ رسمی کمیتۀ بینالمللی المپیک شد.
با توجه به شرایط نابسامان حاکم بر جهان و اختلافات بعضی از کشورها، از جمله آمریکا و مکزیک و ایتالیا و آلبانی، اندک اندک آتش جنگ اول جهانی شعله ور شد به این ترتیب، بازیهای المپیک 1916 برگزار نشد، در صورتی که آلمان ها در بودجۀ پیش بینی شدۀ خود، برای برگزاری این بازیها رقم 150.000 دلار را در نظر گرفته بودند تا بازیهای این دوره را هرچه باشکوهتر برگزار کنند.
المپیزم، آیین همت، نفرت ازترس، عشق به میهن، سخاوت، روحیه فتوت، جوانمردی و ارتباط تنگاتنگ با هنر و ادب است.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران می باشد.