French Arabic English Persian
 
المپیک 1948
المپیک 1948
المپیک 1952
المپیک 1952
المپیک 1956
المپیک 1956
المپیک 1960
المپیک 1960
المپیک 1964
المپیک 1964
المپیک 1968
المپیک 1968
المپیک 1972
المپیک 1972
المپیک 1976
المپیک 1976
المپیک 1988
المپیک 1988
المپیک 1992
المپیک 1992
المپیک 1996
المپیک 1996
المپیک 2000
المپیک 2000
المپیک 2004
المپیک 2004
المپیک 2008
المپیک 2008
المپیک 2012
المپیک 2012

سیزدهمین دورۀ بازیهای المپیک 1944 لندن

 
 

سیزدهمین دورۀ بازیهای المپیک 1944 لندن

با توجه به مصوبات اجلاس کمیتۀ بین المللی المپیک، قرار بود بازیهای سیزدهمین دوره در سال 1944، در شهر لندن برگزار شود. با گسترش آتش جنگ جهانی دوم در سراسر اروپا و بخشهای شمالی آن، به ویژه در لندن، بازیها برگزار نشد به اینترتیب، یک فاصلۀ دوازده ساله و یک توقف طولانی در برگزاری بازیهای به وقوع پیوست و بسیاری گمان کردند که بازیهای المپیک خاموش شده است ومشعل آن هرگز روشن نخواهد شد.

المپیزم، آیین همت، نفرت ازترس، عشق به میهن، سخاوت، روحیه فتوت، جوانمردی و ارتباط تنگاتنگ با هنر و ادب است.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران می باشد.