French Arabic English Persian
 
المپیک 1948
المپیک 1948
المپیک 1952
المپیک 1952
المپیک 1956
المپیک 1956
المپیک 1960
المپیک 1960
المپیک 1964
المپیک 1964
المپیک 1968
المپیک 1968
المپیک 1972
المپیک 1972
المپیک 1976
المپیک 1976
المپیک 1988
المپیک 1988
المپیک 1992
المپیک 1992
المپیک 1996
المپیک 1996
المپیک 2000
المپیک 2000
المپیک 2004
المپیک 2004
المپیک 2008
المپیک 2008
المپیک 2012
المپیک 2012

"Technical Course for Coaches":

 
 
دوره فنی ویژه مربیان، آشنایی و همچنین روزآمد نمودن دانش فنی و علمی مربیان رشته های مختلف ورزشی المپیکی با حضور یک مربی بین المللی مورد تائید فدراسیون جهانی هر رشته در داخل، یکی از برنامه های حمایتی کمیسیون همبستگی المپیک – کمیته بین المللی المپیک می باشد. 
برگزاری دوره های فنی در هر سال میلادی محدود بوده (2 الی 3 دوره) و اختصاص دوره برای هر رشته ورزشی المپیکی، بر اساس درخواست فدراسیون ملی یا پیشنهاد کمیته ملی المپیک صورت می گیرد.
کمیته های ملی المپیک موظف هستند ابتدای هر چهار سال میلادی (مبنای برنامه ریزی کمیته بین المللی المپیک) دوره های درخواستی را به OS اعلام و همچنین حداقل شش ماه قبل از آغاز هر دوره مجددا با قید رشته ورزشی مورد نظر درخواست خود را تمدید نمایند. 
طول دوره 10 الی 15 روز می باشد. فدراسیون های ملی می توانند با هماهنگی قبلی با کمیته ملی المپیک کشورشان و همچنین مربی بین المللی مدعو، تعدادی از روزهای دوره را به مباحث داخلی یا تئوری رشته ورزشی خود اختصاص دهند. 
مربی بین المللی که مدرس اصلی دوره محسوب می گردد، ابتدا توسط فدراسیون ملی انتخاب، در صورت عدم تائید توسط IF یا OS، یا عدم امکان حضور آن مربی خاص، فدراسیون جهانی برای انتخاب مربی مناسب تصمیم خواهد گرفت. 
محتوای این دوره ها بیشتر بازآموزی و انتقال جدید ترین اطلاعات فنی رشته ورزشی در یک سطح است، در صورتیکه فدراسیون ملی تمایل به برگزاری دوره همراه با ارتقاء درجه مربیگری باشد، بایستی از ابتدا به کمیته ملی المپیک و فدراسیون جهانی مربوط اعلام تا مسیر خاص خود را طی نماید.
شرایط حضور در این دوره، انتخاب و معرفی حداکثر 25 نفر مربی از سوی فدراسیون ملی مربوط بر اساس سطح و شرایط دوره به کمیته ملی المپیک می باشد. مربیان معرفی شده موظف به حضور در تمامی ساعات دوره بوده و پس از تائید مربی بین المللی (مدرس) و کمیته ملی المپیک مجاز به دریافت گواهینامه می باشند.
المپیزم، آیین همت، نفرت ازترس، عشق به میهن، سخاوت، روحیه فتوت، جوانمردی و ارتباط تنگاتنگ با هنر و ادب است.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران می باشد.