French Arabic English Persian
 
المپیک 1948
المپیک 1948
المپیک 1952
المپیک 1952
المپیک 1956
المپیک 1956
المپیک 1960
المپیک 1960
المپیک 1964
المپیک 1964
المپیک 1968
المپیک 1968
المپیک 1972
المپیک 1972
المپیک 1976
المپیک 1976
المپیک 1988
المپیک 1988
المپیک 1992
المپیک 1992
المپیک 1996
المپیک 1996
المپیک 2000
المپیک 2000
المپیک 2004
المپیک 2004
المپیک 2008
المپیک 2008
المپیک 2012
المپیک 2012

"Promotion of Olympic Values":

 
 
ترویج ارزشهای المپیک، یکی از اهداف اصلی تعریف شده برای کمیته های ملی المپیک کشورها از سوی کمیته بین المللی المپیک می باشد. 
توسعه و ترویج اصول و ارزشهای المپیک در اساسنامه کمیته بین المللی المپیک یکی از وظایف مهم کمیته های ملی المپیک در کشورشان محسوب می گردد. کمیسیون همبستگی المپیک بدین منظور پنج محور را در این راستا برای کمیته های ملی المپیک تعریف و با ارائه برنامه و الگو از اجرای آنها در سطح ملی و منطقه ای حمایت می نماید.
محورهای اشاره شده شامل: 1. ورزش برای همه، 2. زن و ورزش،  3. توسعه پایدار (محیط زیست) و ورزش، 4. پزشکی ورزشی، 5. آموزش فرهنگ و میراث المپیک
کمیته های ملی المپیک می توانند با یاری گرفتن از آکادمی ملی المپیک خود، فدراسیون های ملی ورزشی، نماینده سازمان ملل در کشورشان ، مراکز علمی و آکادمیک مرتبط و نهادهای غیر دولتی مرتبط به طراحی و اجرای برنامه های تعریف شده از سوی همبستگی المپیک در قالب این پنج محور فعالیت نموده و نتایج آن را به کمیته بین المللی المپیک منعکس نمایند.
همچنین کمیته های ملی المپیک مجاز هستند با همکاری نهادهای ذکر شده در کشورشان چنانچه برنامه های جدید و خلاقانه ای در راستای ترویج ارزشهای المپیک دارند اعلام و پس از موافقت اجرا نمایند. اینگونه فعالیت ها از نظر کمیته بین المللی المپیک امتیازی در کارنامه کمیته های ملی المپیک خواهد بود.
تقاضای اجرای هر برنامه با رعایت دستورالعمل های همبستگی المپیک، توسط کمیته ملی کشور باید حداقل شش ماه قبل از آغاز به همبستگی المپیک اعلام و پس از موافقت، از حمایت های این کمیسیون برخوردار گردیده و قابل اجرا می باشد.

کتاب المپیککتاب المپیک

المپیزم، آیین همت، نفرت ازترس، عشق به میهن، سخاوت، روحیه فتوت، جوانمردی و ارتباط تنگاتنگ با هنر و ادب است.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران می باشد.